از کیف دوربین می توانید به عنوان کوله پشتی استفاده کنید

طرح باز برگشتی در مورد کیف های دوربین

این اولین چیزی است که من هنگام خرید یک کیف جدید به آن نگاه می کنم. من از قرار دادن کیفم روی زمین مرطوب ، بیرون کشیدن دوربینم و سپس قرار دادن

قسمت مرطوب و کثیف کیف روی پشتم بیمار شدم. از آنجا که وقتی به ناچار به ماشین برگردید ، اگر لایه دیگری برای تغییر در آن ندارید ، اکنون آن ژاکت کثیف در مقابل

صندلی فشرده می شود و فقط به همه جا می رسد.

همه اینها را می توان با گرفتن کیف دوربین که در پشت باز می شود ، حل کرد. به این ترتیب ، شما جلوی کیف خود را روی زمین قرار می دهید. به نظر نمی رسد که

به کوهنوردان پشت سر شما زیبا باشد ، اما این در مورد صرفه جویی در لباس و صندلی های ماشین شما است. و فکر می کنم در دراز مدت بسیار مهمتر است.

این فرد شلوغ به یک کیف دوربین احتیاج دارد که هم می تواند هم دوربین و هم یک لپ تاپ را حمل کند.

فضای لپ تاپ

اگر در حال پیاده روی کیف هستید ، نمی خواهید از این ویژگی استفاده کنید. اما اگر شما مثل من هستید ، که هنگام فروش کار یا هنگام مسافرت با دنده دوربین ،

باید لپ تاپ را برای جلسات با مشتری ها بیاورید ، پس می خواهید یک نگهدارنده لپ تاپ را درون کیف خود قرار دهید. اینها فوق العاده راحت هستند ، و اگر لپ تاپ

شما در کیف نیست ، آنها فضای اضافی را نمی گیرند یا وزن اضافه نمی کنند.

لپ تاپ کیف دوربین من را بسیار کاربر پسند تر کرده است. همچنین باعث می شود سفر از طریق امنیت در فرودگاه ها نسیم باشد. این کیسه های لپ تاپ این

امکان را فراهم می آورد که به راحتی لپ تاپ خود را از کیسه خارج کنید تا از طریق اسکنرها عبور کنید.

برای نگه داشتن همه چیزهای کوچک در ماجراهای عکاسی خود به جیب های اضافی نیاز دارید.

جیب های اضافی روی تسمه ها

داشتن جیب های دسترسی آسان روی تسمه ها می تواند یک کیسه را بسیار راحت تر کند. من از جیب هایی مانند این استفاده می کنم تا تلفن همراه خود را ذخیره

کنم ، عینک آفتابی خود را نگه دارم و یک چاقوی جیب حمل کنم. گرفتن کیف و حفر آن برای یافتن این چیزها ، وقت و انرژی گرانبهایی را که ترجیح می دهم برای خود

پیاده روی صرف کنم ، طول می کشد.

من می دانم که چند مورد وجود داشته است که من دنباله اشتباه را گرفتم زیرا فقط نمی خواستم تلفن خود را از کوله پشتی خود بیرون بیاورم. به نظر می رسد تنبل

است ، اما وقتی به مدت چهار ساعت با 30 پوند دنده در پشت خود در صعود بی امان هستید ، می فهمید.