باطری موتور شارژی اسباب بازی در فروشگاه ها به صورت رایگان اهدا می گردد

مراقب باشید که آب، آب دریا، آب میوه یا هر مایع دیگری روی باتری ها نریزد. مایعات مدار حفاظتی داخل باتری ها را مختل می کنند و باعث می شوند که فرآیند شارژ

در سطوح جریان و ولتاژ غیرعادی انجام شود. نتیجه ممکن است گرم شدن بیش از حد، انفجار یا سوختن باتری ها باشد.

استفاده از دستگاه مناسب یا آداپتور برق متناوب برای باطری موتور شارژی اسباب بازی

استفاده از شارژر توصیه شده توسط سازنده باتری یا دستگاه بسیار مهم است. عدم استفاده از شارژر صحیح ممکن است باعث داغ شدن، سوختن یا حتی انفجار

باتری ها شود.

قرار دادن صحیح باتری ها در شارژر

همانطور که برای هر باتری، شارژر باید با توجه به قطب مثبت و منفی باتری های لیتیوم یون قرار گیرد. در صورت قرار دادن معکوس این باتری ها در دستگاه، ممکن

است شرایطی مانند گرم شدن بیش از حد، سوختن یا انفجار در باتری ها ایجاد شود.

اتصال مستقیم باتری ها به پریزهای منبع تغذیه یا فندک سیگار

شارژ کردن دستگاه‌هایی که با باتری کار می‌کنند، مانند سیستم‌های شارژ خودرو و تلفن‌های همراه، که به ورودی فندک خودروها وصل شده‌اند و توسط سازنده توصیه

نمی‌شود، ممکن است باتری‌ها را در معرض جریان الکتریکی بالایی قرار دهند که ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد باتری شود. بسوزد یا حتی منفجر شود.

شارژ باتری ها در محیط های اشتباه

هنگام شارژ باتری ها یا ابزارهایی که با باتری کار می کنند، باتری های شما باید دور از گرما نگهداری شوند. به همین دلیل، باتری های شما در تابستان نباید در

نقاطی که مستقیماً خورشید می تابد، در کنار هسته های بخاری یا روی جعبه دستکش خودرو شارژ شوند. در غیر این صورت، باتری یا دستگاهی که با باتری کار می

کند ممکن است بیش از حد گرم شود، بسوزد یا منفجر شود.

دور انداختن باتری ها در آتش

هرگز باتری ها را در آتش نیندازید. اگر باتری ها را داخل آتش بیندازید، قسمت محافظ بیرون باتری ها ذوب می شود و گاز آزاد می شود. مواد شیمیایی موجود در آن

می تواند باعث آتش سوزی بسیار جدی شود و این باتری ها می توانند منفجر شوند و به شما آسیب برسانند.

اتصال به باتری ها

تماس قطب های مثبت و منفی باتری ها با فلزاتی مانند سکه، کلید، گیره مو، گردنبند، دستبند و … ممکن است باعث اتصال کوتاه شود. در صورت اتصال کوتاه، باتری

ها ممکن است بیش از حد گرم شوند، بسوزند یا منفجر شوند.

قرار دادن باتری ها در معرض اثرات خارجی

باتری ها هرگز نباید سوراخ شوند یا در معرض ضربه های خارجی قرار گیرند. اگر باتری ها سوراخ شوند، ممکن است داغ شوند، آتش بگیرند یا حتی منفجر شوند.

لحیم کاری مستقیم به باتری

باتری های لیتیوم یونی نباید با لحیم کاری مستقیم به پایانه های + یا – متصل شوند. دمای بالای ایجاد شده در فرآیند لحیم کاری برای باتری ها مضر است. در چنین

مواقعی لایه عایق باتری ذوب می شود و شیر خروجی گاز آسیب می بیند. در این حالت ممکن است باتری بیش از حد گرم شود، منفجر شود یا بسوزد.