با آجر نسوز زمستان سرد را به راحتی پشت سر بگذارید

ترکیب آجر نسوز آذرخش تعیین می کند که چه دماهایی را می تواند تحمل کند.

برخی از انواع آجر نسوز می توانند دمای بیش از 2100 درجه سانتیگراد (3600 درجه فارنهایت) را تحمل کنند.

با این حال، آجر نسوز شاموتی کوره که بالاتر از این دماها گرم می شوند، معمولاً شروع به ذوب شدن می کنند.

آجر نسوز با انواع فرآیندهای آجرسازی – برای مثال ریخته گری با گل نرم، پرس گرم و پرس خشک، تشکیل می شود.

بسته به جنس آجر نسوز، برخی از فرآیندها بهتر از بقیه عمل می کنند.

واکنش های خوردگی در جهت تعادل شیمیایی موضعی پیش می روند.

اساساً، واکنش‌های خوردگی زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم تلاش می‌کند به سازگاری دست یابد و تلاش می‌کند این کار را با پیشرفت به سمت تعادل انجام دهد.

معمولاً دیرگدازها به ندرت در تعادل شیمیایی هستند زیرا معمولاً از مخلوطی از مواد معدنی مختلف ساخته می شوند.

اگرچه در یک رابط خوردگی فوری که ممکن است بین دیرگداز و سرباره وجود داشته باشد، عناصر حجمی موضعی تمایل به تعادل شیمیایی یا نزدیک به آن دارند.

جزء واکنشی در پدیده ای که در هنگام خوردگی آجر نسوز شومینه رخ می دهد “سرباره” نامیده می شود.

ماتریس ناحیه ای از ریزدانه های متخلخل است که آجرهای چسبیده و نسوزهای یکپارچه را در کنار هم نگه می دارد.

خوردگی معمولاً ضعیف ترین جزء دیرگداز را با سرعت بالاتری نسبت به ذرات متراکم تر یا خلوص بالاتری که ممکن است در آن ناحیه باشند تحت تأثیر قرار می دهد.

در چنین مناطقی سریعتر عمل می کند.

در موارد شدید حمله ماتریکس، فرسایش سریع سنگدانه های آجر نسوز تکسچر وجود دارد که گاهی اوقات رخ می دهد.

حمله سرباره به ویژه در دیرگدازها اهمیت دارد.

استحکام ساختاری دیرگداز ممکن است به طور قابل توجهی تحت تأثیر عملکرد حلال سرباره مایع قرار گیرد.

 • منابع:
  1. ?What Does Refractory Brick Mean
 • تبلیغات: 
  1. افزایش درآمد دلاری را با روش زیر تجربه کنید!
  2. کشف سکه دوره قاجار در لوله پلی پروپیلن
  3. تولید پنل خورشیدی از برگ درختان!
  4. شوخی جنجالی سرمربی مشهور روی آنتن تلویزیون