درمورد حوله پالتویی بزرگسال و نحوه شانه زدن الیاف توسط دستگاه آن بدانید

برای تولید حوله الیاف مورد نظر روی یک رول بزرگ پیچیده می‌شوند و روی یک گاری فرستاده می‌شوند و وارد دستگاه شانه می‌شوند.

الیاف در اینجا شانه می‌شوند و الیاف را با مجموعه‌ای از دندانه‌های سیمی ظریف‌تر نسبت به دستگاه کاردینگ صاف می‌کنند.

شانه کردن الیاف کوتاه‌تر را که درشت‌تر و پشمی‌تر هستند، از بین می‌برد و الیاف پنبه‌ای ظریف‌تر، طولانی‌تر و ابریشمی‌تر را برای چرخاندن در نخ باقی می‌گذارد.

پس از شانه زدن، الیاف حوله پالتویی بزرگسال دوباره به شکل یک طناب پیچ خورده در می آیند.

برش‌ها به سمت ماشین‌های روینگ می‌روند که در آن الیاف بیشتر پیچ خورده و صاف می‌شوند و به شکل روفرنگ در می‌آیند، قاب روینگ نیز کمی الیاف را می پیچد.

نتیجه یک چرخیدن طولانی پنبه است که در مرحله آخر قبل از چرخاندن روی بوبین ها پیچیده می شود، اکنون رووینگ برای چرخیدن آماده است.

بوبین بر روی یک دستگاه ریسندگی حلقه ای چرخانده می شود که به طور مکانیکی پنبه را به سمت بیرون می کشد یا به یک رشته می کشد.

الیاف اساساً یکدیگر را می گیرند تا یک نخ پیوسته تشکیل دهند و در حین کشیدن یا چرخاندن نخ را کمی می پیچند.

هنگامی که نخ ریسی شد، به طور خودکار روی چرخ‌های بزرگی پیچیده می‌شود که وقتی پر از نخ است، شبیه به دور پنیر است.

تار نخ های طولی در یک قطعه بافته شده است که به طور محکم بر روی یک تیر کشیده شده یا تابیده می شود.

نخ های عرضی به نام پود یا پرکننده از زیر و روی تار عبور داده می شود تا پارچه را تشکیل دهد.

قرقره‌های بزرگ پنبه‌ای که تازه تابیده شده‌اند، آماده هستند تا روی تیری که برای بافتن داخل ماشین بافندگی قرار می‌گیرد، تابیده شوند یا بپیچند.

در صورت خرید نخ، قرقره های 7.5 پوندی (3.4 کیلوگرمی) برای تاب برداشتن آماده می شوند.

سپس یک تیر تابدار تابیده می شود که در آن نخ ها لنگر می زنند و به یک تیر بزرگ در صدها ردیف موازی پیچیده می شوند.