عرضه ظروف چینی 6 نفره مقصود مدل کاتالیا

مشخصات:
چینی استخوانی
بدنه مربع
سرویس 42 پارچه شامل:
پلوخوری به قطر 27 سانتی متر: 6 عدد
پیش دستی به قطر 20.5 سانتی متر: 6 عدد
خورشت خوری به قطر 23 سانتی متر: 6 عدد
پیاله به قطر 13 سانتی متر: 6 عدد
کاسه بزرگ به قطر 23 سانتی متر: 1 عدد
دیس بزرگ به قطر 37 سانتی متر: 1 عدد
نمکدان: 2 عدد
فنجان: 6 عدد
نعلبکی: 6 عدد
قندان با درب: 1 عدد
قابلیت قرارگیری در مایکروفر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
تولید چینی مقصود
تحت لیسانس ترکیه