عرضه ظروف چینی استخوانی

ظروف چینی استخوانی چیست؟ این ظروف چه تفاوتی با چینی معموای دارد؟ معایب و مزایای این ظروف چینی چیست؟ آیا تا به حال از این ظروف استفاده کرده اید؟
چینی استخوانی یا نام دیگر آن بن چاینا از خاک رس سرامیکی تهیه می شود دقت داشته باشید تفاوت این ظروف با چینی معمولی نیمه شفاف بودن آن می باشد این ظروف استخوانی از 25% از خاکستر استخوان ترجیحا استخوان گاو نر ساخته شده اند این ظروف بسیار سفت و سخت خستند.

در مقابل آسیب های احتمالی مقاومند. ظروف چینی استخوانی نور را نیز از خود عبور می دهند. اما از معایب این ظروف می توان به این موارد اشاره کرد.

که در صورت استفاده مداوم از این ظروف و شستن زیاد با آب گرم باعث ترک در این ظروف و یا از بین رفتن طرح و رنگ آن می شود و به لعاب ظرف نیز آسیب وارد می شود. اگر می خواهید چینی استخوانی را با چینی معمولی تشخیص دهید کافی است ظرف را در جلوی نور قرار داده اگر انگشت خود را از پشت آن دیدید آن ظرف چینی استخوانی است