محققان از بذر بادمجان برای تصاویر طیفی استفاده کرده اند که در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

روش سنتی مرتب‌سازی دانه‌ها معمولاً بر بازرسی دستی تکیه می‌کند، که ناکارآمد و ذهنی است، زیرا روش‌های بازرسی زمان‌بر هستند و نیاز به تحلیل‌گران با تجربه بذر بادمجان قلمی سیاه دارند.
محققان همچنین از نشانگرهای طبقه بندی شیمیایی و تکنیک های تجزیه و تحلیل چند متغیره برای تشخیص دانه های بادمجان استفاده کردند.
آنها به وضوح نشان داده‌اند که شناسایی پیوندهای گیاهی دشوار است.
توسعه یک تکنیک غیرتهاجمی، سریع و قابل اعتماد برای شناسایی و تشخیص خلوص واریته ها دارای مزایای بی حد و حصری است.

تصاویر چند طیفی و فراطیفی حاوی اطلاعات ریخت شناسی و طیفی هستند.

تفاوت بین تصویربرداری رنگی معمولی RGB و تصویربرداری طیفی در این است که می توان از دومی برای شناسایی اطلاعاتی که برای چشم انسان نامرئی است استفاده کرد.

تصویربرداری چند طیفی و فراطیفی نیز به طور گسترده در تحقیقات بذر استفاده شده است، مانند پیش‌بینی زنده‌مانی و بنیه بذرها ، طبقه‌بندی نقص دانه ذرت، طبقه‌بندی رقم بذر گوجه‌فرنگی و طبقه‌بندی واریته بذر ذرت.

اوریلو و همکاران از تصویربرداری فراطیفی مادون قرمز نزدیک برای شناسایی فلفل سیاه تقلبی با بذر بادمجان پاپایای تقلبی رایج استفاده شد و نتایج نشان داد که رگرسیون حداقل مربعات جزئی پیش پردازش شده با متغیرهای نرمال استاندارد به علاوه مشتقات دوم بهترین قابلیت پیش‌بینی را ارائه می‌دهد .

بذر بادمجان

در سال های اخیر، تکنیک های یادگیری عمیق به سرعت در حال توسعه هستند.

به عنوان مثال، بذر بادمجان سفید برخی از موتورهای جستجو، سیستم‌های توصیه، و سیستم‌های تشخیص تصویر و تشخیص گفتار، تکنیک‌های یادگیری عمیق را اتخاذ کرده‌اند و به نتایج مناسبی دست یافته‌اند.

با بهبود عملکرد GPU و قدرت محاسبات موازی، پردازش داده های گرافیکی در زمان واقعی امکان پذیر است.

نتایج عالی با CNN برای تشخیص تصویر به دست آمده است.

محققان از بذر بادمجان لامپی برای تصاویر طیفی استفاده کرده اند و به طور گسترده در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.

پارک و همکاران روشی را برای تشخیص لکه مارسونینا با نظارت بر تصاویر فراطیفی برگ‌های سیب توسعه داد.

ژائو و همکاران یک مدل شبکه عصبی کانولوشن محلی چندگانه مبتنی بر سوپرپیکسل (SML-CNN) برای طبقه بندی تصاویر پانکروماتیک و چند طیفی ارائه کرد.

 • منابع:
  1. Research on Classification Method of Eggplant Seeds Based on Machine Learning and Multispectral Imaging Classification Eggplant Seeds
 • تبلیغات: 
  1. کبوتری در کباب پز لانه ساخت
  2. مبلی که صاحب خود را از زیر آوار نجات داد
  3. پرورش قارچ غول پیکر با دان مرغ!
  4. با مصرف شوینده 10 سال به عمر خود اضافه کنید!!!!!